Chung kết

A collection of 6 posts
KẾT QUẢ CUỘC THI CHUNG KẾT WMO 2023
Dự án

KẾT QUẢ CUỘC THI CHUNG KẾT WMO 2023

[THÔNG BÁO] KẾT QUẢ CUỘC THI CHUNG KẾT WMO - 𝗪𝗲𝗹𝗹𝘀𝗽𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗠𝗮𝘁𝗵𝗲𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗮𝗱 𝟮𝟬𝟮𝟯 🏆 —--------------------------------------------------- VẬY LÀ CUỘC THI CHUNG KẾT WMO KỲ 2 ĐÃ KẾT THÚC !!! ✨ Vào ngày 30/5/2023 vừa qua, 4 thí sinh xuất sắc nhất các tháng đã tạo nên một trận chung kết 𝗪𝗠𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟯 vô cùng căng thẳng và
3 min read