ODS

A collection of 6 posts
TỔNG KẾT DỰ ÁN OUR DREAM SCHOOL [ODS]
Dự án

TỔNG KẾT DỰ ÁN OUR DREAM SCHOOL [ODS]

💥 THÔNG BÁO KẾT QUẢ DỰ ÁN "OUR DREAM SCHOOL" Dự án 𝐎𝐮𝐫 𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 đã trải qua 5 tháng và hiện tại đã đi đến giai đoạn cuối: 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐥𝐨̛́𝐩 Thứ 4 ngày 22/03/2023 đã diễn ra buổi tổng kết và trao giải các sản phẩm của Dự án Our Dream School. Các
3 min read