Tin tức

A collection of 9 posts
[BookReview] #2 - VẺ ĐẸP TOÁN HỌC
Dự án Featured

[BookReview] #2 - VẺ ĐẸP TOÁN HỌC

📚 [BOOK REVIEW #2] “VẺ ĐẸP TOÁN HỌC"- CUỐN SÁCH NÓI VỀ CÁI ĐẸP TƯỞNG CHỪNG KHÔ KHAN CỦA TOÁN NHƯNG LẠI TIỀM ẨN CÁI NÉT ĐẸP THÔ SƠ ĐỘC ĐÁO RIÊNG CỦA NÓ 🧮 Nối tiếp chuỗi series review sách chào mừng ngày 23/04 - "𝑵𝒈𝒂̀𝒚 𝒔𝒂́𝒄𝒉 𝒗𝒂̀ 𝒃𝒂̉𝒏 𝒒𝒖𝒚𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊", MOM sẽ mang đến
2 min read